پيش ثبت نام

با تکمیل فرم زیر می توانید در کمپ تابستانی 1401 پيش ثبت نام نماييد .

پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نخواهد بود .

*
*
*
*
*
*
*
*