لطفا توجه فرمایید سرویس فقط به صورت رفت و برگشت می باشد .
اولویت با محدوده شهرک و سعادت آباد می باشد و سایر نقاط منوط به حد نصاب می باشد.
*
*
*
*
*
*
*